Joachim Noah and Bob the Builder
Joachim Noah and Bob the Builder
2015

Archival inkjet print